Iisalmen muuttajatutkimuskysely
Kiitos, että olet valinnut Iisalmen kotikaupungiksesi. Teemme säännöllistä seurantatutkimusta Iisalmeen muuttajista jotta saamme ensikäden tietoa tarpeistasi.
Olemme kiitollisia jos sinulla on hetki aikaa vastata alla olevaan lyhyeen kyselyyn. Jätä yhteystietosi jos haluat osallistua kuukausiarvontaan. Vastanneiden kesken arvotaan Iisalmen kaupungin tuotepalkintoja.

1. Sukupuoli *

2. Ikäsi *

3. Olen *

4. Muutin *

5. Mikä vaikutti päätökseesi muuttaa Iisalmeen? *

6. Onko Iisalmi asuin-/opiskelupaikkakuntana vastannut odotuksiasi? *

7. Vaikuttiko jokin seuraavista asunnon/asuinpaikan valintaasi? *
Paljon
Vähän
Ei ollenkaan
En osaa sanoa
Asuinalueen imago ja sen viihtyisyys
Asunnon hinta- tai vuokrataso
Työ- ja opiskelupaikan läheisyys
Koulun tai päivähoitopaikan läheisyys
Asuinalueen palvelut
Liikenneyhteydet
Harrastusmahdollisuudet
Sosiaali- ja terveyspalvelut

8. Aiotko vaihtaa asuntoa / asumismuotoa seuraavan 2-5 vuoden aikana? *

9. Mitä mieltä olet löytyykö Iisalmesta tarpeitasi vastaavat palvelut? *
Hyvin
Kohtalaisesti
Huonosti
En osaa sanoa
Asunto- /tonttitarjonta
Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet
Ostosmahdollisuudet
Koulutus- ja opiskelumahdollisuudet
Lasten päivähoitopalvelut
Kulttuuri- ja tapahtumatarjonta
Sosiaali- ja terveyspalvelut

10. Suosittelisitko Iisalmea asuin- tai opiskelupaikkana? *

11. Mikä sinun mielestäsi on parasta Iisalmessa eli mitkä ovat ne asiat tai palvelut joita suosittelisit?
(vapaa kommentointi)

12. Vapaa sana
Kerro mahdolliset toiveesi tai palautteesi kaupungille

13. Haluan osallistua kaupungin tuotteen/palvelun kuukausiarvontaan
Nimi
Osoite
Matkapuhelin / sähköpostiosoite