Ansökan HaBiTat Q

Kontaktuppgifter *
Förnamn
Efternamn
Född år
Mobil
E-post
Adress
Postnr
Stad
Telefon

Språk jag behärskar i tal och skrift *

Övriga språk/kommentar *

Nuvarande sysselsättning *
Markera ett eller flera alternativ, utveckla svar i kommentarsrutan

Annan sysselsättning *

Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar *

HaBiTat Q arbetar för att skapa en mötesplats fri från rasism och sexism. Arbetet förutsätter att du som anställd arbetar i enlighet med RFSLs styrdokument. Hur ställer du dig till att arbeta i en organisation som har en värdegrund och så tydligt tar ställning mot strukturell rasism och sexism? *

Vad har du för erfarenheter av att vara aktiv i föreningsliv? *

Beskriv ett tillfälle när du har samordnat en grupps arbete. Vilket var sammanhanget? Hur gjorde du? Vilken var den största utmaningen? Hur tog du dig an den? Vad fick du för feedback? *

En besökare berättar i förtroende att hens vårdnadshavare inte accepterar hens identitet /sexualitet - den ber om råd, hur skulle du gå till väga? *

Hur gör du för att starta upp en konversation med besökare? *

Hur gör du för att luckra upp besökarnas gruppbildningar? *

Har du någon gång varit del av en arbetsgrupp där samarbetet fungerat verkligt bra? Vad gjorde det bra? *

Hur arbetar du med att stödja besökare i deras identifikationsprocesser? Hur följer du upp? *