Frågeformulär Egalialedare

1. Var vänlig fyll i dina kontaktuppgifter:
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon

2. Det är viktigt för Egalias ungdomar att kunna identifiera sig med vuxna hbtq-personer och därför är alla ledare på Egalia hbtq. Särskilt viktigt just nu är det med ledare som har erfarenheter av att leva som transperson. Beskriv hur du med hjälp av dina erfarenheter av att leva som hbtq-person kan stötta och guida Egalias ungdomar.

3. Du som ledare på Egalia har fått reda på att en ungdom har utsatts för kränkningar av en annan Egaliabesökare. Detta har hänt både på Egalia och utanför och har skett under en längre tid. Fundera öppet kring hur du och övriga ledare ska ta itu med detta och hur ni kan jobba för att det inte ska hända igen.

4. Det har på sista tiden varit lågt intresse bland Egalias ungdomar till att delta i gemensamma aktiviteter och att hjälpa till. Ungdomarna agerar passivt och det känns som att det saknas glädje och gemenskap. Vad tänker du om en sådan situation och vad kan du som ledare göra för att förbättra stämningen?

5. Det är samling på Egalia och du som ledare går igenom Egalias förhållningssätt, med ungdomarna, som handlar om att behandla varandra med respekt och att det råder nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Då några ungdomar har uttalat en del rasistiska saker mot varandra på sista tiden vill du belysa rasism och klass och hur det kan ha att göra med mobbning och diskriminering. Vad säger du till hela ungdomsgruppen för att förklara och belysa uttryck för rasism? Kan du använda dig av personliga erfarenheter och i så fall hur?