Intresseanmälan till grupperna i Tuskulum och Magelungen Kolloverksamheter

web-blankett


Denna blankett fylls i av dig som är vårdnadshavare eller handläggare. Här går det bra att anmäla intresse för alla våra olika grupper.
Vi har helg- och lovkollon samt korttids-grupper utan övernattning.
Det finns särskilda läger för familjehemsplacerade barn och unga.

OBS! Nytt för hösten 2018 är att vi nu startar upp familjeläger. Det är grupper där hela eller delar av familjen deltar. Det kommer finnas både helg- och lovläger.

Innan vi kan erbjuda plats i någon av våra grupper, krävs att kommunen beviljat bistånd enligt LSS eller SoL.

Du som är vårdnadshavare behöver kontakta biståndsbedömare/LSS-handläggare i er kommun för att ansöka om bistånd för läger- eller korttidsvistelse. Då det kan ta tid att få beslut från kommunen är det viktigt att ansöka i god tid.


 

Barnet/ungdomen *
Förnamn:
Initial efternamn:

Född: *

 

Kön

Har barnet/ungdomen deltagit i någon av våra verksamheter tidigare?
16% genomfört

MAGELUNGEN KOLLOVERKSAMHETER
TERAPIKOLONIER och TUSKULUM

Tjärhovsgatan 32, 116 21 STOCKHOLM
Telefon: 08 556 93 196 alt 648 77 40