Utbildningar 2017

Utbildningskalender för öppna utbildningar
Helsa Företagshälsovård erbjuder öppna utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa

Mjölksyra & Champagne
Inspiration, kunskap och insikt om hälsofrämjande arbete. Pris per person: 350 kr inkl moms. För Helsas kunder 195 kr ex moms.

BAM - Bättre arbetsmiljöutbildning 4 dagar
10 500 kr ex. moms per deltagare för 4 utbildningsdagar. I priset ingår utbildningsmaterial samt lunch och kaffe.

Öppen HLR med hjärtstartare
Pris per person: 1250 kr ex moms

Hälsofrämjande ledarskap
Föreläsning för ledare. Om ledaren upplever ett högt välbefinnande kommer det att genomsyra hela organisationen positivt. Pris per person: 1250 kr ex moms.

Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 (Härdplastutbildning)
Pris per person: 1450 kr ex moms

KBT-baserad sömnskola
Vi erbjuder sömnskola som öppen utbildning i Osby. Utbildningen omfattar 6 träffar under hösten 2017. Det ingår även individuell kartläggning samt uppföljningstillfälle under våren 2018. Pris per person: 7900 kr ex moms

Krishantering
Det absolut viktigaste när det uppstår en kris är ett tydligt ledarskap som har god kunskap om människans reaktioner i kris och vilka krisinsatser som behövs. Pris per person: 2500 kr ex moms

Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Pris per person: 2500 kr ex moms

Helsa Företagshälsovårds arbetsmiljöutbildningar kan företagsanpassas efter kundens önskemål. Var snäll och kontakta oss för mer information.

Anmälningsinformation
Anmälan måste ske senast 14 dagar innan utbildningsdag. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och kommer att debiteras därefter. Bekräftelse på anmälan med kallelse till utbildningsdagar skickas till kursdeltagarna cirka två veckor före första utbildningstillfället. Anmäl särskilda önskemål gällande kost.

Anmälan
Namn/Befattning *
Företag / Organisation *
Avdelning
Fakturaadress *
Telefon
E-post *
Ev. specialkost