Hur ser du som patient på Journal via nätet?

Enkäten innehåller 7-11 frågor, antalet beror på hur du svarar.
Under 2017 införs i Stockholms läns landsting invånartjänsten "Journal via nätet".
Här kan du läsa mer om vad Journal via nätet innebär - länk till information på 1177.se.

Har du 
sedan 3 april som patient haft kontakt med någon av enheterna nedan?
Då ber vi dig besvara denna enkät om Journal via nätet.


3 april 2017 anslöts följande enheter inom psykiatrin till Journal via nätet :

 
 • Affektiva mottagningen vid Psykiatri Nordväst
 • Utredningsenheten vid Psykiatri Sydväst
 • Mottagningen för ADHD I vid Norra Stockholms psykiatri
 • Avdelning 25 vid Norra Stockholms psykiatri
 • Avdelning 30-36 vid Rättspsykiatri Vård Stockholm
 • Psykosavdelning Ytterö vid Psykiatri Södra Stockholm
 • Psykosmottagning Gubbängen vid Psykiatri Södra Stockholm
 • Äldrepsykiatriska enheten vid Psykiatricentrum Södertälje
 • Täby-Danderyd-Vaxholms beroendemottagning vid Beroendecentrum Stockholm
 • Avdelning 54 vid Beroendecentrum Stockholm
 • Mottagningen för vuxna vid Stockholms centrum för ätstörningar
   
Nu utvärderas införandet på dessa enheter så att erfarenheter och synpunkter därifrån kan användas för att göra införandet på övriga enheter så bra som möjligt.

Om du sedan 3 april som patientt haft kontakt med någon av enheterna ovan 
ber vi dig besvara denna enkät.

Syftet med Journal via nätet är att öka delaktigheten och kvaliteten för patienten - dina synpunkter och erfarenheter kring detta är därför av stort värde.

Deltagandet är helt anonymt.

Stort tack för din medverkan!


Stockholms läns sjukvårdsområdes samordningsgrupp för införandet av Journal via nätet.

_______________________________________________________________________

Är du kvinna eller man?   *

Vi frågar efter kön för att ha möjlighet att undersöka om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors svar på denna enkät.

För alla frågor finns ett svarsalternativ som du kan använda om du inte vet hur du ska svara eller om du inte vill svara.
 
8% genomfört