Hur ser du som patient på e-tjänsten Journal via nätet?
Den här utvärderingsenkäten gäller dig som senaste tiden besökt landstingsdriven primärvård (vårdcentral, husläkarmottagning, logopedmottagning, rehabilitering, mödrahälsovård, barnhälsovård).

Under 2017 inför vi e-tjänsten "Journal via nätet". Det innebär att du som patient på ett enkelt sätt kan ta del av uppgifter i din patientjournal som journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser, vårdbesök. Nu vill vi gärna veta vad du som patient tycker om journal via nätet.

Har du tillgång till journal via nätet?
För att få tillgång till journal via nätet loggar du in med e-legitimation på 1177.se.

Utvärderingsenkät
Syftet med e-tjänsten journal via nätet är att öka delaktigheten och kvaliteten för dig som patient. Inför andra vårdområden ansluts till tjänsten är det viktigt för oss att få veta vilka erfarenheter du har gjort och vad du tycker om möjligheten att läsa information ur din journal via nätet. Om du har besökt landstingsdriven primärvård (vårdcentral, husläkarmottagning, logopedmottagning, rehabilitering, mödrahälsovård, barnhälsovård) önskar vi att du tar dig tiden att fylla i en utvärderingsenkät. Det tar bara några minuter. Alla svar är anonyma

1. Är du kvinna eller man? *

2. Hur gammal är du? *

3. Ungefär hur många gånger har du läst journalinformation genom att logga in på 1177.se och använda tjänsten ”Journalen”? *

4. När du har använt journal via nätet, vems journalinformation har du då läst? *
Flera alternativ kan väljas:

5. I vilket syfte har du läst journalinformation i journal via nätet? *
Välj ett eller flera alternativ:

6. När du har träffat din vårdkontakt har du då kommenterat något som du har läst i journal via nätet? *

7. Hur har vårdkontakten reagerat när du har kommenterat något som du har läst i journal via nätet? *

8. I journal via nätet finns en funktion som gör att du kan välja att dela med dig av valda delar ur din journal till någon närstående eller annan person som behöver läsa i din journal.

Ta ställning till följande påstående: 
- Jag är orolig för att mina närstående ska tvinga mig att låta dem läsa vad som står i min journal *

9. Jag ser mycket positivt på journal via nätet? *

10. Jag har förstått huvuddelen av det jag läst i journal via nätet (med eller utan hjälp av sökningar på internet och motsvarande) *

11. Mitt förtroende för sjukvården har påverkats positivt av att använda journal via nätet *

12. Hur tror du att ditt samarbete med sjukvården kring din vård kommer att påverkas av införandet av Journal via nätet? *
100% genomfört