Anmälan till konferensen Intersektionella perspektiv på våld i hbtq-personers nära relationer är stängd. Om du vill stå som reserv, skicka ett mejl till zana.doncic@rfsl.se