Fråga under allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
Du har möjlighet att ställa din fråga till dina politiker i Hjo kommunfullmäktige vid den punkt som kallas allmänhetens frågestund. Denna punkt ligger i början av fullmäktiges möten. För att din fråga ska kunna komma till önskat möte med ska den vara inskickad senast 45 minuter innan mötet börjar. Det är viktigt att du anger korrekt kontaktinformation så vi kan kontakta dig angående din fråga, om något behöver förtydligas, vem som ska svara och när du ska få svar.

1. Namn och kontaktuppgifter
Namn *
Efternamn *
Mobil
E-post
Adress
Postnr
Stad

2. Rubrik *

3. Din fråga *