Kan jag behöva PrEP?

För att avgöra om du kan behöva PrEP kan du svara på dessa frågor. Frågorna kan ses som ett underlag för diskussion och tankar, det är inte absoluta kriterier för att kunna få PrEP utskrivet. Svaret kan vara vägledande, men måste inte vara det. Du behöver inte uppfylla ett visst "score" för att kunna få tillgång till PrEP hos läkare. Dessa frågor är utformade för män som har sex med män.

Hur många olika män har du haft sex men de senaste 6 månaderna? *

Hur många gånger har du blivit analt penetrerad (påsatt) utan kondom av tillfällig partner de senaste 6 månaderna?

*

Hur många gånger har du penetrerat en tillfällig partner analt (”satt på”) utan att använda kondom de senaste 6 månaderna?

*

Hur många sexuellt överförbara infektioner (gonorré, klamydia, syfilis) har du haft de senaste 2 åren?

*

Om du haft sexuellt överförbara infektion de senaste 2 åren, hur många av dessa var anala infektioner? (Hoppa över om inga anala infektioner)

 


Har du haft syfilis de senaste 5 åren?

 

*

Har du använt droger, förutom alkohol, i samband med sex under de senaste 6 månaderna?

 

*

Har du någon gång fått behandling med PEP (post-expositionsprofylax mot hiv)? *