Klagomål, synpunkter och förbättringsförslag

Active Omsorg och Skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Här kan ni bidra med synpunkter som underlättar för oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.


1. Händelsedatum
År
Mån
Dag

2. Inlägg

3. Kontaktinformation
Namn
Telefon
Epost