Hälsoprofil


Välkommen att göra din egen hälsoprofil. Denna hälsoprofil är Evidensbaserad enligt de senaste vetenskapliga råd som finns. Genom att svara på nedanstående frågor får du en indikation på vad som är bra och mindre bra i din livsstil. Efter sista frågan trycker du på knappen "skicka". Undersökningen sänds då iväg till en databas och dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Du får själv upp ett resultat som du kan skriva ut om du vill. Grön markering innebär en bra livsstil, gul att du kan göra förbättringar i din livsstil och röd innebär att här behöver du bli bättre.


Kön *

Ålder?