ABSTRAKTEJA UTOPIOITA JA MUITA KÄYTTÖKELPOISIA SIMULAATIOITA TULEVAISUUDEN TAIDEKASVATUKSESTA

 
SEMINAARI 20.4.2017 KLO 13-16 KULTTUURIAREENA GLORIASSA
Pieni Roobertinkatu 12-14, 00120 Helsinki
 
Miten opettaa sitä mitä ei vielä tiedetä?
Mikä tekee taiteen ja kasvatuksen liitosta ainutlaatuisen tuntemattoman edessä?
Miten havaita se hetki, kun paperijoutsen nousee lentoon ja eri todellisuudet sulautuvat toisiinsa?
Huomionkohteena ovat utopiat, jotka odottavat toteutumista.
 
Suomen taidekasvatuksen tutkimusseuran Hollo-instituutti, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto FIDEA sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestävät seminaarin, jossa tarkastellaan taidekasvatuksen abstrakteja utopioita ajatushorisonttia taivuttaen. Keskiössä on erityisesti draaman ja teatterin potentiaali, monimuotoisuus ja monimerkityksellisyys sekä kasvatuksellinen erityisyys, jota ne tuottavat.

Taidekasvatuksen ominaisvoima ilmenee monen mahdollisuutena, joka voidaan nähdä myös arvolähtökohta. Asia kytkeytyy taidekasvatuksen viitekehyksessä sen vapautta, avoimuutta ja moninaisuutta kunnioittavalle arvoperustalle vastavoimana kutistuvalle ajatus ja -liikkumatilalle. Uusien utopioiden luominen kysyy kykyä mielikuvitukseen. Tämä tarkoittaa taitoa synnyttää uutta ajattelua ja nähdä vallitsevien olosuhteiden ja lainalaisuuksien yli.

Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja taiteen ja kasvatuksen rajapinnalta ja työskennellään yhdessä taidekasvatuksen uusien utopioiden luomiseksi.
Seminaarin puheenjohtajana toimii Maaretta Riionheimo (TeM, Jatko-opiskelija HY)

Puhujina professori Eeva Anttila Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta, emeritusprofessori Kari Uusikylä ja taiteilija Eero Yli-Vakkuri.
 
 
TERVETULOA! (Ilmoittautuessasi käytä salasanaa seminaari)

 


Salasana (seminaari)