Kysely Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksista

Mitä mieltä olette Iso-Kuloveden, Kyrösjärven, Mahnalanselän–Kirkkojärven, Näsijärven, Pyhäjärven tai Vanajaveden vedenkorkeuksista ja niiden vaikutuksista vesistön käyttöön ja luontoarvoihin? Keräämme tietoa ihmisten suhtautumisesta järven vedenpinnan korkeuden säännöstelyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeessa (PIRSKE). Hankkeessa tullaan esittämään suosituksia säännöstelyjen toteuttamiseksi niin, että eri intressitahojen tavoitteet tulevat mahdollisimman hyvin yhteen sovitetuiksi. Kyselyn tulokset esitellään hankkeen internetsivuilla loppuvuonna 2015 julkaistavassa raportissa.

Mielipiteenne ovat tarpeellisia ja tärkeitä, jotta tutkimuksen tulokset vastaisivat mahdollisimman hyvin alueen asukkaiden ja mökkiläisten sekä sidosryhmien mielipiteitä. Kyselyyn vastataksenne Teillä ei tarvitse olla erityistä tuntemusta säännöstelyasioista.


Kysely on avoinna kaikille Iso-Kuloveden, Kyrösjärven, Mahnalanselän–Kirkkojärven, Näisjärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden virkistyskäyttäjille, kalastajille, ranta-asukkaille, rantatilan tai vesialueen omistajille tai vesistöä muuten käyttäville.

Kysely on jaettu viiteen osaan:
Osa I: Vesistön käyttö ja havainnot
Osa II: Vedenkorkeudet ja säännöstely
Osa III: Mielipiteet nykyisistä ja uusista säännöstelysuosituksista
Osa IV: Säännöstelystä tiedottaminen
Osa V: Taustakysymykset

Kyselyn lopussa on vapaan sanan osio, jossa voi täsmentää vastauksia tai kertoa muuta aiheeseen liittyvää.
 
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken kaksi 50 euron suuruista lahjakorttia Suomen Lähikauppa Oy:n toimipaikkoihin.
 
Kiitämme osallistumisestanne jo etukäteen!


Tästä kyselyyn