Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajoille 2018–2019

Käyttöohjeet (päivitetty 31.8.2018)


Sovari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palvelun laatua ja sosiaalisesti vahvistavaa vaikutusta. Sovarin tiedonkeruu toteutetaan valmentautujille suunnatulla nettikyselyllä. Kyselyjakso kestää syyskuusta 2018 elokuun 2019 loppuun asti.


Työpajojen Sovari-ohjeet http://www.webropolsurveys.com/sovari.net
Ohjeet ruotsinkielisinä http://www.webropolsurveys.com/sovari_ruotsi.net
Ohjeet englanninkielisinä http://www.webropolsurveys.com/sovari_englanti.net

Linkit työpajojen Sovari-kyselyihin AVI-alueittain:
 1. Etelä-Suomi  https://link.webropolsurveys.com/S/929DD114F90B8D2B  
 2. Lounais-Suomi  https://link.webropolsurveys.com/S/99614B92A268A04D
 3. Itä-Suomi  https://link.webropolsurveys.com/S/516838599EE65147  
 4. Länsi- ja Sisä-Suomi  https://link.webropolsurveys.com/S/C78E24E79FE035D1
 5. Pohjois-Suomi  https://link.webropolsurveys.com/S/FCEFB384D9939040
 6. Lappi ja Ahvenanmaahttps://link.webropolsurveys.com/S/8F00CF37196A6DB5
 
Kyselyn alussa valitaan, millä kielellä valmentautuja vastaa kyselyyn. Kyselystä on käytössä suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Ohjeiden ja oman alueesi Sovari-kyselyn nettiosoitteet voi tallentaa tietokoneen nettiselaimessa kirjanmerkkeihin, josta ne löytyvät aina sujuvasti.

Keskeiset ohjeet Sovarin käyttöön työpajalla:
 • Jokainen valmentautuja vastaa kyselyyn yhden kerran työpajajakson loppuvaiheessa.
 • Työpajan valmentaja järjestää kyselyyn vastaamisen kullekin valmentautujalle työpajatoiminnan lomassa. Valmentautujille tarjotaan rauhallinen paikka tietokoneen äärellä ja sopiva hetki (noin 20-30 min.) vastaamiseen.
 • Valmentajan on hyväohjata valmentautujaa kyselyn ensimmäisellä sivulla työpajaorganisaatiota ja palvelujaksoa koskevissa kysymyksissä. Muun osan kyselystä valmentautuja täyttää itsenäisesti. Tarvittaessa valmentautuja voi kysyä valmentajalta apua vastaamiseen.
 • Työpajat voivat kerätä vastauksia Sovari-kyselyyn jatkuvasti nettilinkin kautta.
 • Kultakin työpajalta kyselyyn voivat osallistua kaikki työpajan valmentautujat tai rajatusti tietty valmentautujaryhmä.
 • TPY laatiityöpajakohtaiset tulosyhteenvedot javaltakunnallisen raportin syksyisin. Työpajakohtaisen yhteenvedon edellytyksenä on, ettävähintään 8 valmentautujaa työpajalta on vastannut kyselyyn.

Kysely sisältää seuraavat osa-alueet:
 1. Työpajajakson toteutus (sivu 1, kysymykset 1–7)
 2. Työpajatoiminnan toteutuksen arviointi: työtehtävät, yhteisöllisyys ja valmennus (sivu 2, kysymykset 8–10)
 3. Sosiaalisen vahvistumisen arviointi osa-alueittain: arjen asioiden hoitaminen, itsetuntemus ja itseluottamus, suhteet toisiin ihmisiin, opiskelu- ja työelämävalmiudet, elämänhallinta sekä tavoitteet (sivut 3–4, kysymykset 11–15)
 4. Vastaajan taustatiedot ja kyselypalaute (sivu 5, kysymykset 16–19)

Kysymyksessä 7. valitaan vastattavaksi koko Sovari-kysely (ensimmäinen vaihtoehto) tai lyhennetty kysely (jälkimmäinen vaihtoehto), joka ei sisällä 2. osion työpajatoimintaa koskevia arviointikysymyksiä.

Tietoa kyselystä valmentautujille:
 • On tärkeäämotivoida valmentautujia vastaamaan kyselyyn: kyselyn kautta he pääsevät antamaan palautetta ja vaikuttamaan työpajapalveluiden kehittämiseen. Vastaaminen voi myös tukea oman elämäntilanteen ja siinä tapahtuneiden muutosten selkiyttämistä. Työpajoilla voidaan lisäksi tuoda esille, että kysely kuuluu osaksi työpajan valmennusjaksoa. Vastaaminen on kuitenkin vapaaehtoista.
 • Vastaajille kannattaa kertoa, että kyselyyn saa vastata rauhassa ja aikaa voi varata noin 30 minuuttia. Etenkin sosiaalisen vahvistumisen kysymyksiin on hyvä keskittyä (osa 3).
 • Kertokaa, että teille on tärkeintä saada rehellistä palautetta, ei vain ”hyviä” tuloksia.
 • On myös hyvä painottaa, että henkilökohtaiset vastaukset eivät tule työpajan työntekijöiden tietoon. Ulkopuolinen asiantuntija TPY:ssä laatii kyselyn tuloksista työpajakohtaisen yhteenvedon.
 • Kyselyn lopussa valmentautuja voi antaa luvan vastaustensa arkistoimiseen ja käyttämiseen muussa tutkimuksessa.

Lisätietoa Sovarista löytyy TPY:n nettisivuilta: http://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/

Yhteystiedot: Riitta Kinnunen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, riitta.kinnunen@tpy.fi, p. 010 279 2732