YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA KORKEAKOULUISSA
Kysely suomeksi 

FÖRETAGANDE OCH INNOVATIONSKAPACITET VID HÖGSKOLORNA

Enkäten på svenska


ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CAPACITY IN HIGHER EDUCATION
Survey in English